Programma – in het nederlands

Uitnodiging voor transdisciplinaire workshop

Op donderdag 15 mei, lanceert het onderzoeksteam van Food4Sustainability zijn eerste transdisciplinaire workshop. Food4Sustainability is een interuniversitair project dat het bestuur en de werking van collectieve acties in duurzame voedselsystemen wil onderzoeken. Het onderzoek wil een innovatieve aanpak gebruiken waarbij de participatie van de betrokken actoren bij de analyse van transitie initiatieven erg belangrijk is.

Deze avond heeft als doel om de interactie op gang te zetten tussen de onderzoekers en de sociale actoren in het werkveld, om zo samen het project en de onderzoeksvragen vorm te geven.

Wij nodigen jouw organisatie dan ook uit om deel te nemen aan deze avond. Wij hopen dus op uw aanwezigheid om zo uw bijdrage te leveren.

Programma en Inschrijving

De workshop heeft plaats van 18u tot 20u30 op 15 mei in Brussel in the Universitaire Stichting ( Egmont straat 11, 1000 Brussel).

De avond start met een inleiding en een beschrijving van de context door Olivier De Schutter. Hierna zal er verder gegaan worden met discussietafels rond verschillende thema’s gerelateerd aan het onderzoek. Na het samenbrengen van de verschillende discussies, volgt een uitleg over de latere stadia van de transdisciplinaire methodologie en wordt er afgesloten met een informele babbel bij een broodje.

Indien u zich wenst in te schrijven kan dat via deze link. of door mij te mailen (pepijn.desnijder@ees.kuleuven.be). Om de discussies overzichtelijk te houden, vragen we om met maximaal twee personen te komen. De gemaakte openbare vervoerskosten om op de workshop te raken, worden terugbetaald (gelieven uw tickets bij te houden)

Wat is een transdisciplinair onderzoek?

Deze innovatieve onderzoeksmethodologie laat toe om gedurende het onderzoekstraject feitelijkheden vanuit het werkveld te integreren in het onderzoek. De workshops verschaffen de mogelijkheid aan de sociale actoren en de academici, elk met hun eigen expertise, om tot een gedeelde definitie te komen van de problemen van de sector en de onderzoeksvragen die daaruit voortkomen. Dit zorgt eveneens voor een beter begeleiding van sociale experimenten en het vertalen van de onderzoeksresultaten naar de sociale actoren en beleidsmakers. De sociale actoren kunnen dus, vanuit hun eigen ervaringen, vragen naar voor brengen die ervoor zorgen dat de onderzoekers een beter inzicht krijgen in de werkelijkheid en complexiteit van hun onderwerp.

De eerste workshop vormt de gelegenheid om deze transdisciplinaire studie te lanceren via het vormen van een onderzoekspartnerschap voor de loop van de studie (4 jaar). Organisaties en initiatieven geassocieerd aan de geselecteerde cases (zie verder) zullen uitgenodigd worden.

Over Food4Sustainability

Dit onderzoeksproject, dat gedurende 4 jaar gefinancierd wordt door BELSPO, zal uitgevoerd worden door de universiteiten KUL, UCL en ULB. Deze universiteiten willen in de drie Belgische regio’s de voorwaarden identificeren voor een transitie naar een duurzamer voedselsysteem. De gekozen invalshoek is het onderzoek naar de rol van horizontale participatie in deze initiatieven, de motivatie van de deelnemende actoren alsook de politieke beleidsinstrumenten om de participatie en motivatie van de actoren te bevorderen.

De 7 case studies die geselecteerd zijn: Community supported agriculture (CSA), Lokale producten coöperaties, Volks- en gemeenschapstuinen, Duurzame catering, Complementaire munten, Toegang tot landbouwgrond en Duurzame labels in supermarkten.